Dopravné pro ČR a SR
(+420) 773 969 300
0
(+420) 773 969 300
HRAČKY, HRY, ZÁBAVAHRAČKY, HRY, ZÁBAVA

Nadační činnost

Nadační činnost - pomáháme i díky Vám
 
Z každého Vámi zakoupeného výrobku je věnován příspěvek Nadačnímu fondu Kapka naděje. 


HLAVNĚ DÍKY VÁM MŮŽEME PRAVIDELNĚ POMÁHAT TAM, KDE JE TO NEJVÍCE POTŘEBA JIŽ OD ROKU 2010

DĚKUJEMEO Kapce naděje
(citace z
www.kapkanadeje.cz)

 
Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v následujících oblastech :Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod
Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového standardu transplantačního centra v Motolské nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod. 
Pomoc v oblasti psychosociální péčeLéčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče. Formy naší pomoci jsou následující :
 


 
  • zlepšování celkového prostředí lůžkových, ambulantních a ostatních prostor na hematologickém oddělení
  • materiálního a výtvarného vybavení heren a učeben
  • hrazení platu psychosociálních pracovníků na oddělení hematologie
  • organizování akcí pro děti v nemocnici (vánoční den, velikonoční nadílka, Mikulášská apod.)
  • vzdělávání a rekvalifikační kurzy dětí od 15-18 let ( není hrazeno státem)
  • podpora účasti vyléčených pacientů na ozdravných pobytechPomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotkyV době vzniku nadačního fondu byla transplantační jednotka hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol, kde se jako na jediném místě v České republice provádí od r. 1989 transplantace kostní dřeně u dětí, ve velmi špatném stavu. Zastaralé transplantační boxy, špatná přístrojová technika a laboratorní vybavení, takřka žádné psychosociální zázemí - to byla velmi alarmující fakta. Vedení nemocnice, lékaři transplantační jednotky a občanské aktivity v čele s Kapkou naděje rozpoutali v r. 2000, kdy se situace stala téměř neudržitelnou, rozsáhlou mediální kampaň, jejímž výsledkem byl příslib státní dotace ve výši 85 mil. Kč na výstavbu nové moderní transplantační jednotky. Nové transplantační centrum s 10 lůžky bylo slavnostně otevřeno v červnu 2002 a plný provoz byl zahájen v březnu 2003.
 


 
Cílem nadačního fondu je kontinuálně poskytovat finanční prostředky, potřebné zejména pro nákup přístrojového vybavení tohoto pracoviště tak, aby přístrojová a laboratorní technika odpovídala požadavkům nejmodernějších trendů v oboru transplantologie.
 
Podpora vědeckých aktivit


Zlepšení léčebných výsledků je podmíněno existencí vlastní výzkumné základny na oddělení hematologie a stejně tak zapojením do řady mezinárodních výzkumných projektů a grantových úkolů. Nadační fond Kapka naděje se snaží tyto aktivity podporovat tím, že poskytuje prostředky na výzkum účinku nových léků, provádění klinických studií, podporuje další vzdělávání pracovníků transplantačních týmů.


 
Podpora regionálních nemocniTím, že se NF Kapka naděje profilovala jako transparentní a důvěryhodná charitativní organizace. Začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic. Od roku 2002 NF Kapka naděje začala podporovat dětská oddělení nemocnic po celé České republice.
VŠE O KAPCE NADĚJE NALEZNETE NAWWW.KAPKANADEJE.CZ